Zahraniční

Polské soudní radovánky

V následujících řádcích nejprve stručně shrnu návrat Polska k demokracii a následně se pokusím rozebrat polskou justiční reformu. Obsah této reformy a způsob, jakým je uchopena, totiž nasvědčuje ohrožení nezávislosti justice, a tím pádem i demokracie.