Školství

13. kabinet Zdeňka Košvance

Pan učitel Zdeněk Košvanec učí na našem gymnáziu již od roku 1984, kdy měsíc zaskakoval za pana učitele Šulce, který byl na vojně. I přes to, že chtěl původně vystudovat zeměpis a dějepis, učí na této škole zeměpis a tělesnou výchovu.