Studenti Jiráskova gymnázia pro krajinu a proti suchu

Začalo to setkáním v aule na Jiráskově gymnáziu, kdy nám skrze dva kantory (Jana Ježka a Štěpána Macuru) byl představen projekt Nová generace proti suchu, který byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus Plus. Jeho cílem bylo nahlížet na přírodu jako na komplexní celek. Konkrétně: obeznámit studenty s problematikou zádrže vody v krajině a dovolit jim podle jejich vlastní analýzy navrhnout přírodě blízká opatření.

Setkání zformovalo skupinu studentů, kterým není lhostejný osud planety a budoucích generací. Na práci nám byl vyhrazen v každém měsíci právě jeden tématický den. Navzdory nevlídnému počasí jsme vyráželi ven a zabývali se pokaždé jiným tématem. Ať už se jednalo o půdu, lesy, meliorace či dokonce i o práci s programy Qgis a Qfield. Vybaveni veškerými nám předanými vědomostmi jsme vyrazili do Vzdělávacího a kulturního centra Broumov, který celý tento projekt zaštiťuje. Do projektu byla také zapojena nezisková organizace Živá voda.

Za pomoci zkušených lektorů a doprovodných programů jsme v klášteře dovedli náš návrh do finální podoby. V oblasti Bavorova potoka v Bělovsi, který jsme v průběhu roku mapovali, navrhujeme různá opatření (tůně, hrázky, větrolamy…), které pomůžou krajině lépe hospodařit s vodou a následně ji obohatit o spoustu živočichů a rostlin. To vše jsme zpracovali do grafické podoby. Avšak nebyli jsme jedinými, kteří se zúčastnili daného projektu. Zapojili se do něho i studenti ze slovenského gymnázia Púchov, kteří se věnovali revitalizaci parku na okraji jejich města. 

Děkujeme za jedinečnou příležitost hledět na krajinu z jiné perspektivy a využít potenciál, který do nás byl vložen. 

Johana Klimešová, Karolína Maněnová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *