Úryvky z římské sexuality IX.

Císaři a jiné bytosti

Důvod, proč se sexualita císařů tolik liší od zbytku společnosti, je jeho postavení. Císař, dle Augusta, je první mezi rovnými, tedy je občan, který se musí řídit zákony jako každý jiný až na ten malý detail, že vládne státu a všem kolem sebe, a není nikdo, kdo by ho donutil tyto zákony dodržovat. Král má kolem sebe šlechtu, která mu musí být věrná a musí se před nimi chovat určitým způsobem, takže šlechta funguje i jako nějaká pojistka proti šílenému králi. Císař má kolem sebe ale jen poddané a jednotlivé lidi, které může nahradit takže se nezodpovídá nikomu a jedinou opozicí zůstává buď mlčení nebo dvacet tři bodnutí do břicha.

Císaři se svým způsobem stanou osamělými a odtrženými od reality. Nemohou navázat vztah, protože všichni lidé jsou jejich poddanými, takže se jejich sexualita často omezí až na zvířecí pudy, které nemohou ukojit touhu po intimitě a rovnosti, zacházejí dál, do větších a větších zvráceností. Neplatí to samozřejmě u všech, ale zejména někteří první císaři jsou tím známí. 

Caesar

I když Caesar nebyl císař, tak si zde zaslouží zmínku. V mládí měl za úkol získat flotilu krále Nikomeda IV. pro obléhání Lesbu a to se mu podařilo. Z Caesara a Nikomeda se stali milenci a fakt, že Caesar měl být ten penetrovaný ho provázel po zbytek jeho života. Dle Suetonia vojáci v Galii zpívali: “Všechny Galy Caesar porazil, Nikomedes porazil jeho”.

Caesar měl mnoho milenek, včetně Kleopatry, a prostitutek, za které údajně utrácel mnoho peněz z veřejné pokladny, což nám dokládá další text římských vojáků: “Římští muži, hlídejte si své ženy, je to plešatý cizoložník. Zlato, které si v Galii utratil za laškování, v Římě sis půjčil.”

Augustus

Augustus byl první císař a jeho sexuální život nebyl nijak zajímavý. Vydal zákony, které měly zvýšit porodnost a snížit prostopášnost vyšší vrstvy, na tu ale zákony příliš nedolehly. Trnem v oku se Augustovi stala jeho dcera Julie. Ta v druhém manželství sice porodila několik dětí, ale ve třetím velmi nešťastném manželství s Tiberiem neporodila žádné a brzy Tiberius přestal snášet její nevěry a rozvedl se s ní. S její promiskuitou to bylo tak vážné, že ji Augustus vykázal na ostrov, na který po čase přestal dovážet jídlo, takže tam vyhladověla. Julie měla údajně ráda užívat si na pódiu, kde předtím její otec vedl své moralizující projevy.

Zde udělám malou okliku přes historii pro větší kontext, takže musíme zpátky do dob vlády Augusta. Augustus měl v oblibě generála Germanica, který byl ženatý s jeho vnučkou a chtěl ho zařadit do nástupnické linie, takže donutil Tiberia (svého nástupce), aby ho adoptoval. Germanicus byl mezi lidmi narozdíl od Tiberia velmi oblíbený a jeho popularita vzrostla i po úspěšných výpravách do Germánie. Na cestách po bojištích s ním cestovala i jeho manželka a děti. Mezi dětmi byl i malý do malé roztomilé zbroje navlečený Caligula, kterému se tak říkalo podle malých vojenských sandálků, které nosil tedy caliga (vojenská bota) a přípona -ulus (malá). Germanicus ale roku 19 na vojenském tažení na východě zemřel a z jeho smrti byl podezříván i císař Tiberius. Tiberia to znejistilo a jeho paranoia se zhoršila, což mělo dopad i na celou říši. Po nějaké době se Tiberius přesunul na ostrov Capri. Tiberius a Sianus, který spravoval říši, nechal Germanicovu manželku a děti vyhnat a většina z nich zemřela, ale Caligula a jeho tři sestry si nechal Tiberius povolat na Capri.

Capri se proslavilo hlavně díky Tiberiově vile boha Jupitera a hlavně v ní konaných orgiích, o těch ale bude řeč v příštím díle. 

Eliška Neumannová

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *