Kafka a ženy – Felice Bauer

Felice Bauer, narozena 18. srpna 1887 v Praze, byla ženou, která zaujímala významné místo v životě slavného spisovatele Franze Kafky. Pocházela z židovské rodiny a byla třetím ze čtyř sourozenců. O jejím mládí a rodinném prostředí nemáme mnoho informací. 

Její vztah s Franzem Kafkou začal v roce 1912. Seznámili se při návštěvě Maxe Broda, příbuzného Felice a blízkého přítele Kafky. Počátek tohoto vztahu byl provázen spoustou nedorozumění a potíží. Komplikace do něj vnášela i Felicina přítelkyně Grete Bloch, do níž byl Kafka rovněž krátký čas zamilován. Těchto výstřelků bylo z Kafkovy strany mnoho. 

Na druhou stranu se stávalo i to, že často odstupoval od intimity a blízkosti, což jejich vztahu také nepřidalo. V dopise z února 1913 Kafka dokonce napsal: „Jsou chvíle, Felice, kdy mám pocit, že máš nade mnou tolik moci, že si myslím, že bys mě mohla změnit v člověka schopného dělat to zjevné.“ Přestože byla jeho láska k Felice velká, nestačila k tomu, aby ho odvedla od jeho disciplinovaného života zaměřeného na práci.

I přes rozchody a neshody se Kafka a Felice dvakrát zasnoubili. Poprvé v roce 1914 a podruhé roku 1917. Když se ale Felice dozvěděla o Kafkově blízkém vztahu s Gretou, žádala vysvětlení. Po vyčítavé hádce, jíž byla přítomna i Felicina sestra Erna a Grete, zrušil Kafka zásnuby.

Jejich korespondence probíhala, ač jednostranně, nadále. Kafka však měl trvalé obavy ohledně svých vlastních nedostatků jako partnera, a tak se Felice po definitivním rozchodu s Kafkou v roce 1919 provdala za Moritze Marasse a společně se přestěhovali do Berlína. S postupem času emigrovali do Palestiny a později do USA.

Vztah Felice a Franze se zjevně odráží i v Kafkových dílech, zejména v jeho dopisech a denících. Jejich složitý vztah zůstává jedním z nejznámějších romantických příběhů v životě slavného spisovatele. Po několika neúspěšných manželstvích a obtížích v nacistickém Německu strávených během druhé světové války zemřela Felice 15. října 1960 v New Yorku, USA. Její život představuje neodmyslitelnou součást příběhu Franze Kafky a jeho komplikovaných vztahů.

Slečno Felicie, chci vás požádat o jednu laskavost, která zní opravdu šíleně. Jde o toto: pište mi pouze jednou týdně, nejsem totiž schopen dopisy každý den snést. Odpovím například na váš dopis a ležím pak zdánlivě klidně v posteli, ale tlukot srdce mi prochází celým tělem a ví jenom o vás. Patřím ti, proč jen já blázen sedím pak ještě v úřadě, nebo tady doma místo abych se zavřenýma očima skočil do vlaku a otevřel je, až když budu u tebe. A jak strašlivě tě mučím, a jak tě nutím, abys ve svém tichém pokoji četla tento dopis. Ohavnější na tvém stole ještě neležel…“ (Dopisy Felici – Franz Kafka.)

Nikola Matějů

Zdroje:

https://www.bief.org/fichiers/livre/96/214696/KAFKA%20in%20LOVE-fiche%20UK.pdf

https://www.newfoundations.com/WOMAN/Kafka.html

https://is.muni.cz/th/ims1v/PRILOHA_7.2.Pisemna Dokumentace.pdf

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *